Letná Univerziáda 2012 v réžii FTVŠ UK

Univerzitný šport u nás nie je tak rozšírený a popularizovaný ako v iných krajinách – niektorí by použili skôr prívlastok neexistujúci. Fakulta telesnej výchovy a športu v spolupráci so Slovenskou asociáciou univerzitného športu dokázali počas piatich dní pravý opak.

Ubehlo takmer päť rokov od poslednej návštevy vysokej školy, organizovanie Letnej Univerziády na pôde mojej Alma mater (pozn. fakulty) bolo pre mňa výzvou a spôsobom ako sa vrátiť späť do študentských čias. Výnimočne som na informácie o Univerziáde narazil už pár týždňov pred jej zahájením bez toho aby som ich vyhľadával, čo sa zatiaľ podarilo málo usporiadateľom športových podujatí.

Fakulta teslesnej výchovy a športu bola Slovenskou asociáciou univerzitného športu poverená organizovaním najvýznamnejšieho športového podujatia vysokoškolákov v rámci Slovenska – letnou Univerziádou 2012, ideálne podmienky vďaka ihriskám a zrekonštruovaným športoviskám umožnili usporiadať 11 zo 14 športových disciplín priamo na domácej pôde.

Areál ako aj samotné priestory prešli za posledných pár rokov väčšími zmenami, dobudovaním unikátneho futbalového ihriska pod mostom Lafranconi, trojice beach volejbalových ihrísk nad Dunajom ako aj renováciou atletického štadióna, ktoré mi neostávalo nič iné iba závidieť dnešným študentom FTVŠ UK. Vďaka jedinečnému vzhľadu, je každému návštevníkovi jasné, že táto škola je o športe a športom žije.

Pri pohľade do miestnosti počas otváracieho ceremoniálu, som si uvedomil, že takmer tri štvrtiny ľudí som poznal z čias štúdií a každému jednému z nich som vďačný. Zvláštny pocit ma ešte utvrdil v rozhodnutí opäť sa stať po dlhej dobe i keď len na pár dní súčasťou univerzitného diania.

Vedúci jednotlivých disciplín počnúc , basketbalom, futbalom, golfom, hádzanou, horskou cyklistikou, letným biatlonom, , , , športovým aerobikom, tenisom, a vzpieraním pripravili pre študentov univerzít a študentov maturitných ročníkov profesionálne zorganizované súťaže s podmienkami na úrovni akú by si priali viaceré športové organizácie.

Viac ako 600 študentov sa od pondelka do soboty zúčastnilo svojich športových disciplín, zastupujúc jeden zo štyroch regiónov – Bratislava, Západ, Stred a Východ.

Z pohľadu absolventa fakulty bola Univerziáda jedinečná – doposiaľ FTVŠ UK nemala možnosť hostiť podujatie takýchto rozmerov, myslím si však, že nikto nepochyboval o kvalitách a odbornosti pedagogického kolektívu, ktorý má najvyššie predpoklady na organizovanie podobných podujatí. Množstvo z nich sa priamo alebo nepriamo podieľa na práci športových zväzov, školeniach trénerov a učiteľov a prispieva tak k šíreniu športu v spoločnosti.

Veľmi rád by som však videl meno svojej fakulty častejšie v súvislosti so športovým dianím, postavenie ktoré má ju priam predurčuje na to aby bola viac v popredí Slovenského športu.